Palvelumme

Pääosa tekemisestämme keskittyy omaan tutkimustoimintaan, sekä sen mukanaan tuomien uusien innovaatioiden synnyttämiseen ja jatkokehittämiseen.

Otamme vastaan myös ulkoisia toimeksiantoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi

  • Teknisiin kehityshankkeisiin ja -selvityksiin
  • Ohjelmistomäärittelyihin ja -testauksiin
  • Tuotetestauksiin ja -arviointeihin
  • Asiakasnäkemyksen tuottamiseen ja selvittämiseen
  • Erilaisiin projektitoimintoihin
  • Tutkimustoimintaan
  • jne.

Ota meihin yhteyttä … keskustellaan yhteisen tekemisen mahdollisuuksista (Yhteys)