Teesit

Alla päivittäiseen työntekoon liittyviä kokemusperäisiä väittämiä (Teesejä). Ne kannattaa sisäistää sujuvan tekemisen varmistamiseksi ja työtehokkuuden lisäämiseksi.

 • Kokonaisuuden hallinta on aina yhteinen asia
 • Ymmärrä paikkasi ja tehtäväsi organisaatiossa … eli, tiedä mitä sinulta odotetaan
 • Asioille on aina määriteltävä vastuullinen (henkilö) ja varmistettava, että hän myös tietää sen
 • Ongelmia ei pidä ”ratkaista” tulevaisuuden oljenkorsilla
 • Vanhat viat ja puutteet ”pyritään korjaamaan” valitettavan usein ”tulevalla” uudella tekniikalla, tai versiolla, jonka vikoja ja puutteita ei vielä edes tiedetä
 • Huhupuhe muuttuu valitettavan usein Totuudeksi
 • Itsestään selvyys ei ole kaikelle suinkaan itsestään selvyys
 • Älä oleta, että asiasi ymmärretään ”rivien välistä”
 • Tunnusta, että muutkin voivat olla oikeassa … joskus
 • Kunnioita toisten ajatuksia … älä tyrmää niitä, ainakaan heti
 • Opi ymmärtämään, että et ole korvaamaton
 • ”Ylilaatu” ei koskaan saa olla syy laadun laskemiseen ja asioiden tekemättä jättämiseen
 • ”Luova laiskuus” on kehittäjän tärkein olotila
 • Älä pyrikään tekemään ensimmäisestä versiosta täydellistä
 • Päätökset ovat tärkeitä … niitä pitää sinunkin tehdä.
 • Virheet ovat sallittuja … niistä oppii parhaiten
 • Älä kierrä vastuutasi tulkinnanvaraisilla viesteillä
 • ”Tyhjänpuhujat” paljastuvat nopeasti