Toiminta-ajatuksemme

Menestyvä ja kestävä innovaatio syntyy yleensä todellisesta tarpeesta, paitsi joskus …

Maailma on täynnä vielä löytämättömiä ideoita ja uusia hienoja ajatuksia.

Käytännön parhaat ideat ovat yksinkertaisia ja löytyvät yleensä arkipäivän asioista ja tekemisestä.

Itse sokaistuu helposti omaan tekemiseen ja jotain oleellista jää huomioimatta … sen havaitsemiseen tarvitaan ulkopuolista herätettä ja näkemystä

Harva tuote tai toiminto on koskaan täydellinen … niitä voidaan ja joudutaan aina kehittämään ja parantamaan …  tilanteiden muuttuessa

Uusien asioiden löytyminen vaatii avointa ja positiivista mieltä, sekä ennakkoluulottomuutta ja uteliaisuutta … pitää unohtaa vanhat rutiinit ja muutosvastarinta.

Etäisyys auttaa hahmottamaan kokonaistilanteen ja sen muutostarpeen

Hulluissakin ajatuksissa piilee aina jotakin uutta ja kiehtovaa, kun sitä tarkastellaan toisesta näkökulmista.

Uuden kehittämisessä parhaita hetkiä ovat ”luovan laiskuuden hetket”, jolloin kiire häviää ja ajatus leijuu vapaasti. Tällaisia hetkiä on nykyaikana Yritysmaailmassa valitettavan vähän. Orvo Think pystyy tarjoamaan asiakkailleen tällaista